Internationellt

I dessa artiklar kan du slå upp svensk stavning för många namn och företeelser på andra språk – och från andra alfabet. Även definitioner och förklaringar.
Läs också om hur du undviker alla svengelska fällor som dina kolleger ideligen faller i.

TT-språket får användas fritt. Det får citeras med angivande av källan.