Internationellt – några tips

Ovanliga tecken – accenter och liknande

TT kan använda följande diakritiska tecken (accenter och uttalstecken) och nordiska vokaler i utländska orts- och personnamn:

  • akut accent över vokalerna a, e, i, o, u och y
  • grav accent över vokalerna a, e, i, o och u
  • cedilj – främst på bokstaven c = ç som i Moçambique
  • tilde – exempelvis på a och n = ã som i São Paulo, ñ som i El Niño
  • trema över i eller e som i Claës (utöver “tyska” ü)
  • de nordiska vokalerna æ och ø

Strävan är att texterna så långt möjligt ska vara kompletta med dessa tecken. Men det kan ibland vara svårt att veta om sådana ska användas eller inte och tidskrävande att få visshet. Därför kan diakritiska tecken emellanåt saknas.

Av samma skäl skriver TT heller inte ut exempelvis tecknen cirkumflex, dubbel akut accent, hake, svans, brevis eller andra som är ovanliga i svensk text.

Bland andra dessa europeiska städer och områden skriver TT med trema i namnet:

Düsseldorf, Fürth, Kitzbühel, Lübeck, Lüneburg, Mülheim, München, Münster, Neumünster, Nürnberg, Osnabrück, Rügen, Saarbrücken, Würzburg och Zürich.

Brygge skrevs tidigare Brügge, men här har tremavarianten övergivits.


Danskt och norskt

Orts-, person- och partinamn i Danmark och Norge med nordiska vokaler, främst æ och ø, skrivs av TT på samma sätt som i hemlandet.

Undantag görs för dessa områden, städer och sund där svensk skrivning har gammal hävd: Köpenhamn, GrönlandSjällandStora BältLilla BältSpetsbergen och Vitön.

De danska färjelägena HelsingörDragörRödby och Rönne anses också vara så inarbetade i svenskan att de får förses med svenskt ö.

Observera att i Danmark skrivs städer som ÅlborgÅrhusÅbenrå och Grenå ibland med å och ibland med aa. TT skriver dem med å.

Inget hindrar att även sund som exempelvis Femer Bælt, Fakse Bugt och Jammerbugten i TT-text försvenskas till Femer Bält, Faksebukten och Jammerbukten. Den stora ön i Femer Bælt är dock tysk och heter Fehmarn.

Norges kronprins Haakon skrivs med aa, till skillnad från en rad äldre norska regenters namn Håkon.


Kaukasus – Kaukasien

Kaukasus är en bergskedja, Kaukasien är det geografiska området mellan Svarta havet och Kaspiska havet där bland annat Georgien, Azerbajdzjan, Tjetjenien och Dagestan ligger.

TT skriver Skagerrak till skillnad från vissa uppslagsböcker som har valt en annan stavning.

Gardermoen heter den norska storflygplatsen, inte Gardemoen.


Sankt, S:t eller Sankta?

TT har valt att skriva namn på Sankt eller Sankta med förkortningen S:t. Således skriver vi såväl S:t Petersburg som S:t Annas skärgård och S:t Eriksgatan.

Däremot används inte förkortningen på orter på andra språk. Vi skriver San FranciscoSaint-GermainSaint LouisSanta Monica.

TT-språket har också mer detaljerade anvisningar för geografiska namn med mera i vissa språkområden, se Andra språk.

TT-språket får användas fritt. Det får citeras med angivande av källan.