Engelska till svenska

Använd svenska!

 • Operationen utfördes av ett läkarlag (inte läkarteam)
 • Den svenska tv-gruppen (inte tv-teamet)
 • Föremålet är en replik (inte en replika/replica)
 • Han sade sig trivas med eller tycka om (inte vara bekväm med)
 • Försöket gick snett eller misslyckades (inte gick fel)
 • Företaget är statligt eller statsägt (inte regeringsägt)
 • Krav eller villkor uppfylls (inte möts)
 • Valresultat kan vara preliminära (inte provisoriska)

Undvik engelskt plural-s. Ett sådant blir extra tokigt i lånord, där s-plural inte är rätt på originalspråket heller.

 • flera cappuccino (inte cappuccinos)
 • flera piccolor (inte piccolos)
 • flera tornador (inte tornados)
 • flera tsunamier (inte tsunamis)
 • flera scenarier (inte scenarios)
 • flera sarier (inte saris)
 • flera sambor (inte sambos)

Se vidare kapitlen Ordformer/Substantiv och Knepiga böjningar/Alla former för pluralis och bestämd form av fler ord.


Euroland

TT skriver inte Euroland om den grupp av stater som har euro som gemensam europeisk valuta.

Man kan dock skriva om exempelvis Finland som ett euroland (med gemen begynnelsebokstav) och om alla de länder som använder euro som euroländer.


Varning för svengelska

Skriv inte …… utan
agendadagordning
airbagkrockkudde
all time highbörsrekord
belgian bluebelgisk blå
boomuppgång
briefakort informera någon, upplysa
call centerteletjänstcentral – precisera gärna: telefontjänst, informationstjänst, kundtjänst eller liknande
casefall, typfall, exempel
controllerstyrekonom
crackeregentligen knäckare, men hackare används i normalspråk
crawltext(tv-term)kryptext
cyberspacecyberrymden
designformgivning
dopingdopning
dotcomföretage-handelsföretag
exchange rate mechanism (ERM)europeiska växelkurssamarbetet
e-maile-post
exit pollvallokalsenkät
fast foodsnabbmat
free lancefrilans
food processormatberedare
hackerhackare
hangaroundsanhängare
headhunti många fall kan man använda handplocka
hearingutfrågning
highlightshöjdpunkter
inlinesrullskridskor
joint venturesamägt företag, samföretag, samriskprojekt
konceptbil(modeord i bilbranschen)experimentbil
mailaskicka/sända e-post, e-posta, mejla
midquarter-update/report(ekonomi)halvkvartalsrapport
on linedirektansluten
outletöverskottsbutik, reabutik
outsourcalägga ut på driftentreprenad/underleverantör eller bara lägga ut
outstandingi en klass för sig, enastående
pay-per-viewbeställ-tv
pressreleasepressmeddelande
printerskrivare
prospectprovmedlem
public serviceallmännyttig/i allmänhetens tjänst
skinheadskinnskalle, skinnhuvud
splitaktiedelning
omvänd splitaktiesammanslagning
t-shirtT-tröja
talkshowpratprogram
vanminibuss
whiplashskadapisksnärtsskada
windstoppervindtygsjacka
world cupvärldscupen

Låt dig inte luras!

Engelskasynes betydamen …
a, anen, ettSkriv INTE exempelvis “använts som ett slagträ i debatten” utan “använts som slagträ i debatten”. Bestämningen en/ett är alldeles onödig i svenskan i sådana konstruktioner till skillnad från i engelskan.
administrationadministrationI USA ofta mycket bättre med förvaltning eller regering. På andra håll ibland regim.
ambitiousambitiösSnarast ett negativt omdöme (äregirig) men har även betydelsen framåt (om människor) och högtflygande (om planer).
AmericaAmerikaI och för sig korrekt, men oftast avses USA.
the AmericansamerikanarnaNej, det svenska ordet syftar på bilar. Folket, i bestämd form, kallas amerikanerna.
announceannonseraSkriv hellre anmäla, avisera, tillkännage, meddela. Se även unannounced – oannonserad.
attackattackeraVariera gärna med anfalla, angripa, överfalla, ge sig på, kasta sig över etc.
barracksbarackerNja, vanligen kasern eller förläggning.
bodieskropparOm det handlar om döda människor använd gärna t ex ordet lik eller, beroende på sammanhanget, stoft, omkomna, förolyckade, kvarlevor, kadaver etc. Och naturligtvis döda. Likaså kan man utifrån dödsfallens art variera med exempelvis de mördade, drunknade, skjutna, kvävda, levande begravda etc för att få ner antalet “kroppar”. 
chickenskycklingarBrukar vara höns.
citeciteraBör vanligen översättas till åberopa, hänvisa till, referera (citera heter quote). 
classklassOfta lektion (även om “klass” tycks ha fått fotfäste i dansvärlden). Class syftar också ofta på en hel årskull/årsklass, som i “Class of 2002”.
coalitionkoalitionSkriv hellre allians om det handlar om militärt allierade i exempelvis Irak och Afghanistan. 
comfortable withbekväm medBör hellre heta: tycker om, trivs med eller något liknande.
confirmkonfirmeraBekräfta, heter det vanligen.
conspiracykonspirationOrdet förekommer ofta i åtal och betyder inte nödvändigtvis “konspiration” eller “sammansvärjning”. Kan oftare tolkas ungefär som förberedelse till brott av ett eller annat slag.
constructionkonstruktionInte sällan byggnad eller byggnation.
copieskopiorOfta exemplar, av t ex sålda böcker eller skivor.
criticalkritiskInte sällan bättre med avgörande eller ytterst viktig.
daydagMotsvarar ofta snarare dygn, t ex “kidnappade i xx dygn”.
death squadsdödsskvadronerSkriv dödspatruller, INTE dödsskvadroner. Skvadron är ett kavalleri- eller flygförband av kompanistorlek och heter inte squad på engelska. Squad betyder “liten grupp odisciplinerade soldater”, “mordpatrull” etc.
donordonatorDonator, om det handlar om organdonation. Annars ofta givare, givarländer, biståndsgivare.
examexamenBör i utbildningssammanhang vara tentamen, skrivning, prov eller liknande. Examen = degree (utbildningen) eller graduation (ceremonin).
evenäven… men ofta snarare till och med.
eventuallyeventuelltNej, inte alls. Betyder till slut, slutligen.
familiar withfamiljär medDet engelska uttrycket står för förtrogen med. Familjär på svenska betyder ledig, otvungen.
familyfamiljSyftar ofta på vad vi i Sverige kallar släkt.
formallyformelltOrdet kan vara både negativt (formellt, ytligt) och motsatsen (uttryckligen, på allvar).
freshfärskBeror på sammanhanget. Ofta betyder det ny.
go wronggå felNågra alternativ: bli fel, gå snett, slå slint.
governmentregeringBetyder stundom statsapparat, förvaltning, offentlig sektor eller liknande. Sammansvärjning i syfte att “overthrow the government” är sällan riktad mot just den sittande ministären utan kanske mest mot hela statsskicket. Och på lägre nivåer kan “government” förstås också vara lokala/regionala offentliga myndigheter etc.
government ownedregeringsägdPå svenska statsägd eller statlig.
government of national unitynationell enhetsregeringSamlingsregering brukar vi säga.
hack to deathhacka ihjälHugga eller sticka ihjäl handlar det om. Hacka = chop.
headquartershuvudkvarterHeter högkvarter på svenska.
high profilehög profil, högprofileradLåter inget vidare på svenska. Ofta fungerar känd, berömd, uppseendeväckande eller liknande bättre.
high rankinghögt rankadFungerar i vissa sporter men knappast om diplomater, tjänstemän eller politiker som snarare är högt uppsatta.
honourhedraSnarast respektera när det gäller exempelvis avtal, överenskommelser, praxis.
identical twinsidentiska tvillingarEnäggstvillingar heter det.
implementimplementeraBättre att skriva tillämpa, genomföra i praktiken, omsätta i handling.
indicateindikeraAntyda är bättre när en person ligger bakom, men om det är t ex en mätare eller ett mätinstrument kan man skriva ange eller visa.
informerinformatörI polisiära sammanhang oftast tjallare, tipsare, angivare.
leadershipledarskapLedning är ofta en bättre översättning. Ledarskap är något som utövas av en ledning/ledare/chef.
leagueligaKan vara liga eller serie men ofta också förbund. League of Nations = Nationernas förbund, The Arab League = Arabförbundet.
leave behindlämna bakomIbland bättre med lämna på efterkälken eller överge.
legislatorlagstiftarePå svenska snarare parlamentariker eller, beroende på land, riksdagsledamot, knessetledamot, senator och så vidare.
liftlyftaStämmer om just lyfta i fysisk mening avses, men ofta är häva eller upphäva en bättre översättning (exempelvis förbud hävs, inte lyfts).
mammothmammutJodå, djuret heter eller hette så. Men när ordet används som förstärkning är det mer svenskt att tala om mastodont eller jätte i samband med exempelvis stormar.
massivemassivOfta avses enorm eller jättelik. Massiv är på svenska någonting annat (massivt guld t ex)..
meetmötaJavisst, men inte alltid. Man möter inte ett krav eller villkor utan uppfyller det.
military campaignmilitär kampanjTermen står snarast för militära operationer, fälttåg, offensiver och krigföring. “Kampanj” blir en förskönande omskrivning, en eufemism.
misleadmissledaVilseleda heter det.
missionmissionFörvisso, men mest uppdrag, sändebud, beskickning, delegation.
moralemoralBetyder oftast stridsmoral, motivation, kamplust, kämparanda.
necknackeDet engelska ordet betyder hals. Nacke heter back of the neck.
officerofficer(are)Handlar det om poliser är de konstaplar.
passionatepassioneradKan stämma, men ofta avses engagerad.
pastor/priestprästI kristen församling: Pastor i frikyrka, annars präst. I muslimsk församling: Hos shiiter (mest Iran) oftast mulla, hos sunniter (större delen av arabvärlden m m) imam.
priorityprioritetSaker är inte prioriteter på svenska, de har eller ges prioritet.
provisionalprovisoriskI fråga om t ex tidiga valresultat inte provisorisk utan preliminär.
quarterkvarterÖversätts ofta med kvarter i sammanhang där det hellre borde stå stadsdel.
rallyrallyRally på svenska fungerar bra i sport- och ekonomitexter, men i politiska sammanhang betyder det oftast möte eller massmöte.
resortresortSemesteranläggning, semesterort, badort.
satisfiednöjdOm någon i en text “is satisfied that …” betyder det oftast inte att han/hon är tillfreds med läget utan att han/hon är övertygad om eller helt säker på att något positivt kommer att ske.
sectarian, sectarianismsekteristisk, sekterismSekteristisk och sekterism är inte helt lyckade översättningar. Utöver att det är oklart vad orden betyder på svenska så används engelskans “sect” för betydligt större religiösa grupperingar än svenskans “sekt”. Uttryck som sectarian violence översätts bättre med “våld mellan religiösa grupper” eller liknande.
statesstaterStår i exempelvis USA eller annan federation för delstater. State som förled markerar således ofta delstatlig – i motsats till federal, som betyder federal/statlig.
stop fromstoppa frånAtt stoppa någon från att göra något är dålig svenska. Hindra någon, heter det.
studentsstudenterOfta är de snarare skolbarn, skolungdomar, elever.
technologyteknologiKan nästan alltid översättas till teknik, vilket är kortare och enklare. Teknologi är läran om teknik.
text booktextbokKurslitteratur, läromedel, fackbok eller liknande.
townsstäderEngelskans towns kan vara rätt små, inte sällan byar eller glest befolkade kommunerSamhällen kan vara ett bra ord att använda.
train (verb)tränaKan vara träna, men då språket mår bra av variation kan man också skriva öva, utbilda, dressera med mera.
training campträningslägerGår bra i idrottssammanhang men inte när terrorister går sprängarkurser. Då snarare utbildningsläger, terrorläger eller liknande.
transparencygenomskinlighetNär det handlar om möjlighet till insyn finns många fullgoda alternativ beroende på sammanhang: insyn, offentlighet, genomsynlighet och öppenhet.
tribestamStämmer visserligen men har olika laddning. I arabiska, afghanska och pakistanska sammanhang är det bättre att skriva klan. I andra sammanhang kan man använda folkslag, folkgrupp eller etnisk grupp för att komma ifrån det kolonialt klingande stam.
troopstrupperKan förvisso ibland översättas med trupper, men lika ofta handlar det om enskilda soldater.
unannouncedoannonseradBör sällan bli oannonserad i TT-texter. Mycket hellre oanmäld, oväntad, överraskande, som inte meddelats i förväg etc.
weekdayveckodagNej, vardag säger vi.
worstvärstOfta är sämst det bästa ordet att ta till.

TT-språket får användas fritt. Det får citeras med angivande av källan.