Fackuttryck

Terminologi

Rikstermbanken, Sveriges nationella termbank, kan nås på webben. Terminologicentrum TNC sörjer för att banken, som innehåller termer och definitioner, utökas kontinuerligt. Ordlistorna synas av fackexperter. Se rikstermbanken.se


Facktermer

Här får du hjälp med några uttryck inom olika områden. Men kom ihåg att du skriver för vanligt folk, inte för de mest insatta experterna!

TT-språket får användas fritt. Det får citeras med angivande av källan.