Versaler och gemener

Hur kan jag veta om det ska vara stor eller liten bokstav? Det är ju inte alltid glasklart ifall ett ord är egennamn eller substantiv.
Lugn! Det finns regler att följa. Och du kan söka på myndigheter och organisationer i vår exempellista här.

TT-språket får användas fritt. Det får citeras med angivande av källan.