Siffror

Pluralis eller singularis

Efter alla decimaltal används pluralis: 1,2 miljarder, 1,5 timmar. När siffran efter decimalkommat är 1 kan singularis eller pluralis användas: 1,1 sekund eller 1,1 sekunder.

Vid numrering används siffror: Rum nummer 28. Notera att TT inte använder förkortningen nr.

Det heter två tredjedelars majoritet, inte två tredjedels.


Gruppera rätt

Skriv inte 5–600 kronor när det handlar om 500–600 kronor.

Stora tal ordnas i tresiffriga grupper med fast mellanslag (spatie) mellan varje grupp. Ingen punkt sätts ut för att markera tusental eller därutöver: 1 609 000.

(I TT:s redaktionella system skriver vi spatie som ett lodrätt streck, tecknet sitter på samma tangent som < och >: 1|609|000.)

Skriv: ett 20-tal, ett 30-tal, men inte 25-tal. Uttrycket -tal används vid jämna tiotal.

Det heter tiotusentals eller i tiotusental, men inte i tiotusentals. Vi skriver tusentals eller flera tusen.


Bokstäver eller siffror?

Enligt gammal praxis inleds helst inte ett nytt stycke med siffror. Välj hellre bokstäver: Femton personer omkom. Men se även nedan om kollisioner.

Tal skrivs normalt med bokstäver till och med tolv. Undvik dock kollisioner som Två barn, elva och 13 år, försvann … och märk att tal under 13 inte skrivs med bokstäver i bland annat dessa fall: Klockan 3–5 och 2–3 kg.

Siffror används alltid vid decimaltal: 4,3 kg.

Tillsammans med måttenheter skrivna som förkortningar används endast siffror: 1 kg och 7 mg.


Ekonomitexter

I texter om ekonomi används siffror. Använd då också formerna miljoner, miljarder, procent och kronor. TT använder inte förkortningarna mkr, mdr, milj, proc och kr.

Vinsten var under första året 3,6 miljoner kronor och under det andra året 4 miljoner.


Mer än en miljard

Observera skillnaderna mellan hur svenskan kontra engelskan (och franskan) hanterar mycket stora tal. Termerna biljon och uppåt används sparsamt.

 svenskaengelska
1 000 000miljonmillion
1 000 000 000miljard (ett tusen miljoner)billion
1 000 000 000 000biljon (en miljon miljoner)trillion (har även kunnat heta billion tidigare)
(15 nollor)ett tusen biljoner (biljard)quadrillion
(18 nollor)triljon (en miljon biljoner)quintillion (har även kunnat heta trillion tidigare)

Tecken och förkortningar

TT använder inte tecknet % och vanligen inte heller förkortningen proc utan skriver ut ordet procent.

Snedstreck kan ersätta ordet per i uttryck som 150 km/tim.


Datum, klockslag och tider

TT skriver datum som den 4 augusti 2021.

Vi använder punkt för att skilja timmar och minuter åt, punkt för att skilja minuter och sekunder samt komma för att markera bråkdelar av sekunder. Exempel: 3.03.36,52 och klockan 18.30.

Notera att klockan 18.30 är ett precist klockslag. Skriv inte 18.30-tiden, eftersom slutledet “-tiden” är ett vidare uttryck som mer lämpar sig för hela timmar. Använd gärna uttryck som strax före klockan 19, några minuter före halv sex, vid 18.30 eller vid halv sju.

TT-språket får användas fritt. Det får citeras med angivande av källan.