Allmänna skrivregler

Ingressen är artikelns viktigaste del. Den ska väcka läsarens intresse och vara slagkraftig. Artikelns viktigaste uppgifter måste finnas i ingressen och i de första styckena.

Undvik långa och krångliga meningar. Två korta meningar är ofta bättre än en lång. Extremt korta meningar kan dock ge texten en stötig och ibland till och med komisk prägel.


Skriv kort

Välj korta ord hellre än långa om de har samma innebörd.
Skriv hellre ge än avge, resa än avresa, läge än belägenhet, straff än bestraffning


Svordomar och slang

Svordomar kan förekomma i direktcitat i TT-texter och skrivs då ut: fan, jävlar – inga förkortningar som f-n eller påhittigheter som djeflar eller liknande.

Är citatet hämtat ur skriftlig källa följs förstås ursprungsskrivningen. Kraftuttryck kan naturligtvis också finnas i texter som handlar om sådana ord och diskussioner om dem.

I vanlig redaktionell text används slangord ytterst restriktivt och då enbart om det är av särskild betydelse för stil eller form.


Kommer att

Infinitivmärket att försvinner alltför ofta.


Värdeladdade ord

Var uppmärksam på värdeladdade ord och ord som kan innebära ett ställningstagande.

Skriv till exempel inte skattereform utan skriv skatteomläggning om det inte rör sig om ett direkt citat. Det är ju inte säkert att det verkligen är en reform som är liktydig med förbättring. Det är därför också bättre att skriva ändra eller göra om i stället för att reformera.

Det är inte heller säkert att polisen tvingades använda tårgas. Det räcker med att konstatera att polisen använde tårgas.


Modeord och schabloner

Var försiktig med bildspråk, schabloner och modeuttryck – de blir snabbt slitna. De kan också göra det svårt att förstå vad som menas. Var sparsam med:

 • i snitt
 • det kärvar
 • boven i dramat
 • slog en järnring
 • kolla upp
 • komma in i bilden
 • komma till skott
 • lägga locket på
 • slå ett slag för
 • starta upp
 • ställa upp på
 • uppleva sin situation

TT-språket får användas fritt. Det får citeras med angivande av källan.