Andra språk

Riktlinjer och konkreta exempel för hur TT skriver namn och begrepp från några andra språk.

TT-språket får användas fritt. Det får citeras med angivande av källan.