Skrivregler

Välj korta ord hellre än långa om de har samma innebörd.
Skriv hellre ge än avge, resa än avresa, läge än belägenhet, straff än bestraffning

TT-språket får användas fritt. Det får citeras med angivande av källan.