Knepiga böjningar

Alla former

Obest. singBest. singObest. pluralBest. plural
cappuccinocappuccinoncappuccinocappuccinona
centercentretcentercentren
centrumcentrumetcentrumcentrumen
containercontainerncontainrarcontainrarna
dollardollarndollardollarna
euroeuroneuroeurona
förhållandeförhållandetförhållandenförhållandena
gangstergangsterngangstrargangstrarna
högstadiumhögstadiethögstadierhögstadierna
jubileumjubileetjubileerjubileerna
kafékaféetkaféerkaféerna
kraniumkranietkranierkranierna
krematoriumkrematorietkrematorierkrematorierna
lågstadiumlågstadietlågstadierlågstadierna
massmediummassmedietmassmediermassmedierna
mediummedietmediermedierna
metermeternmetermeterna
minutminutenminuterminuterna
museummuseetmuseermuseerna
ordförandeordförandenordförandeordförandena
piccolopiccolonpiccolorpiccolorna
plenumplenumetplenumplenumen
podiumpodietpodierpodierna
resanderesandenresanderesandena
schlagerschlagernschlagerschlagerna
sambosambonsamborsamborna
sarisarinsariersarierna
scenarioscenariotscenarierscenarierna
sekundsekundensekundersekunderna
serumserumetserumserumen
solariumsolarietsolariersolarierna
stadiumstadietstadierstadierna
stipendiumstipendietstipendierstipendierna
studiostudionstudiorstudiorna
svarandesvarandensvarandesvarandena
sökandesökandensökandesökandena
timmetimmentimmartimmarna
tornadotornadontornadortornadorna
tsunamitsunamintsunamiertsunamierna
videovideonvideorvideorna

Genitiv-s

Genitiv-s behöver inte sättas ut efter namn som slutar på -s, -x eller -z:

Exempel: Obelix hund heter Idefix.

När ett namn i grundform slutar på -s kan man av tydlighetsskäl lägga till en apostrof efter sista bokstaven. Det minskar risken för att -s uppfattas som en ändelse och faller bort om frasen formuleras om:

Premiärminister Kaja Kallas’ regering

Limoges’ porslinsindustri är berömd.

(Apostrof före s hör hemma i engelskan: McDonald’s. Använd med måtta på svenska)

Tappa inte bort genitiv-s i namn som stavas så att -s kan vara svårt att uppfatta i uttalet, märk Alices, Assanges, Buschs, Louises och Ibrahimovics namn. Att -s inte alltid hörs är ett problem för det talade språket, här gäller det att utnyttja det faktum att man kan vara tydligare i skrift.

TT-språket får användas fritt. Det får citeras med angivande av källan.