Arabiska

TT eftersträvar en stavning som nära överensstämmer med standardarabiskt skriftspråk och vårdat talspråk, ej dialekt. Men i praktiken avgörs valet för det mesta av att arabiska namn oftast förmedlas till oss via engelsk eller fransk text. Personnamn och ortnamn återges då med stavningar som snarare underlättar uttalet för engelsk- och franskspråkiga än avspeglar korrekt arabiska.

Vi skriver Ahmad Quray, även känd som Abu Ala, och Mahmud Abbas, även känd som Abu Mazin. Sedan länge tillämpar vi stavningen Yasser Arafat för palestiniernas förre ledare och Muammar Gaddafi för Libyens störtade ledare.

För aktuella irakiska namn, se separat sida. Vid behov, se även listan över termer vanliga inom islam.

Translitterering av arabiska namn

Denna lathund för stavning och uttal av främst geografiska namn i arabvärlden har tagits fram på uppdrag av Mediespråksgruppen.

Det arabiska språket är så svårt att transkribera eftersom korta vokaler sällan är utsatta och uttalet skiftar i olika arabisktalande länder.

Se även kommentarerna längst ned.

Förekommande varianterRekommen-
derad form
Anmärkning
Abou/Abu/Bou …Abu …Abu=far. Vanligt som förled, oftast självständigt. Kan också ange andra egenskaper. (ex. Abu Shamah, “Han som har ett födelsemärke”).
 (Bou …)Bou förekommer mest i Nordafrika.Om Bou står självständigt kan det bytas mot Abu, annars är det bäst att låta bli: kan förväxlas med ord vars första stavelse är Bu-.
Abu Dhabi, Abu Zabi/ZabyAbu DhabiFörenade arabemiratens huvudstad.
Adan, AdenAdenAden etablerat via engelska. Inleds av konsonanten ayn, som saknar svensk motsvarighet.
Agadir, AghadirAgadirArabiska: gh=tungrots-r.
Ahaggar, al-HajjarAhaggarArabiska: al-Hajjar.
Ain/Ayn/Ein …Ayn …Se Ayn för alla namn på Ain.
Ain Hilwah, Ein al-HilwehAyn al-HilwaFlyktingläger i Libanon.
Ait …Ait …Aït: Berbiskt ord med betydelsen “barn till../söner av..”.Förled i nordafrikanska namn.
Akaba, Aqaba(h)AqabaInleds av konsonanten ayn, som saknar svensk motsvarighet.
al-/el-/il-al-Best. artikel. Skrivs ut om den framgår av originalet.Standardarabiskan, det normerande skriftspråket, har grundformen al-. Det uttalas ofta med ä-ljud och blir därför gärna el- via kolonialspråken engelska och franska.
(‘l-)al- (l-)Vokalen faller i vissa lägen. (Det behöver alltså inte vara fel i förlagan!) Förekommer i sammansättningar, när ett ord före artikeln som hör till namnet slutar på vokal, ex Abdu-l-lah. Om orden skrivits ihop är det svårt att se att där finns en artikel. Följ förlagan.
(ad-, an-, ar-, as-, at- m fl) Artikeln assimileras ofta till huvudordet
(ex. an-Nil). I skrift kan både al- och varianterna godkännas hos oss. Uttalet är viktigare: vi bör assimilera.
El Alamein,
al-Alamayn
El AlameinPlatsen är världsberömd med stavningen El Alamein. Men normalt bör vi undvika att frångå två stavningsregler:1) artikeln stavas al-2) diftongen stavas ay
AleppoAleppoArabiska: Halab.
AlexandriaAlexandriaArabiska: al-Iskandariyyah.
Allenby BridgeAllenbybronArabiska: Kung Hussein-bron.
AmmanAmmanAndra stavelsen betonas (av araberna som långt ä).
Annaba(h)AnnabaStad i Algeriet. Inleds med konsonanten ayn, som saknar sv motsvarighet. Andra stavelsen är lång och a-uttalet drar åt ä.
Aqaba(h), AkabaAqabaInleds med konsonanten ayn som saknar sv motsvarighet.
Arbela, Arbil, Erbil, IrbilErbilKurdisk stad i Irak. Långt i. (NE har Irbil.)
Assiut, AsyutAsyutUttal: u=långt o.
Assuan, AswanAswanUttal: w=o-ljud, jfr eng.
Ayn…Ayn…Ayn=källa, öga. Som förled. Stavningen ay rekommenderas, ai står i allmänhet för att ljuden inte utgör diftong.
Baalbek, BalabakkBaalbekLångt a avspeglar bortfall av ayn som saknas i sv. Stavning med e bryter mot regeln men är etablerad.
Bagdad, BaghdadBagdadArabiska: gh=tungrots-r.
Bahrain, Bahrayn, BahreinBahrainRekommenderad stavning avviker från generella regler för transkription (med ay) men ai är här etablerat.
Basra, al-Basra(h)Basra 
Beirut, Bayrut, BeyrouthBeirutEtablerad stavning avviker från regel för ay-diftong.
Bekaa, al-Beqaa, al-BiqaBekaadalenal-Biqa’: Långt a avspeglar bortfall av konsonanten ayn.
Benghazi, Bengasi, BanghaziBenghaziArabiska: gh=tungrots-r.
Bou… /Bou-Abu/Bou…Jfr Abu=far, som förled. Bou är en nordafrikansk variant, på kartor över Algeriet, Marocko, Tunisien. Om Bou står självständigt kan det bytas mot Abu annars är det säkrast att låta bli – det är lätt att förväxla med ord vars första stavelse faktiskt är Bu-.
Bur…/PortBur/Port…Lånord, i hamnstäders namn.
Bur SaidPort SaidKan på svenska uttalas Port, eftersom det är den form av lånordet vi är bekanta med. Said: ej diftong – mellan vokalerna utelämnas ayn som saknar svensk motsvarighet. Långt i.
CasablancaCasablancaA: Dar al-Bayda (Vita huset).
Chott, Choutt,
Shatt…
Shatt …
(Chott…)
Förled med flera betydelser: strand m m. Jfr gränsfloden Shatt al-Arab. På kartor över Nordafrika Chott/Choutt.
Constantine, QustantinConstantineI Algeriet. Franskt uttal.
DahukDahukI kurdiska delen av Irak. Uttal med långt o.
Dair/Dayr/Deir…Dayr…Diftong. Se Dayr.
Damanhour,
Damanhur
DamanhurI Egypten. Uttal med långt o.
DamaskusDamaskusArabiska: Dimashq.
Dar al-Bayda, Dar el-BeidaCasablancaBokstavlig översättning: Vita huset.
ad-Dawhah, al-Dawhah, DohaDohaQatars huvudstad. Arabiska: ad-Dawhah.
Första stavelsen betonas (i vardagsarabiska långt å, i vårdat språk diftong aw).
Dayr/Deir …Dayr …Dayr=kloster, står ofta som självständigt första led.
Deir al-BalahDayr al-BalahFlyktingläger i Gaza. Balah: a=ä, sista vokalen lång.
Digla(h), Dijla(h)TigrisArabisk form: Dijlah.
Djedda, Jedda m flJiddaI Saudiarabien.
Doha, ad-Dawhah, al-DawhahDohaQatars huvudstad. Uttal: ad-Dawhah.
Första stavelsen betonas (i vardagsarabiska långt å, i vårdat språk diftong aw).
Dubai, DubayyDubaiMed ay-diftong, men har likt andra länders namn blivit känt med ai-stavning.
Ein Hilwa(h), Ein el-Hilwe(h)Ayn al-HilwaSe Ayn för alla namn på Ein.
El-/el-al-Se al-.
El AlameinEl AlameinSe Alamein.
ErbilArbilI Irak, se Arbil.
Essaouira(h)EssaouiraI Marocko. Långt i betonas. Arabisk form: as-Sawirah.
Fajjum, Fayyoum, al-Fayyoumal-FayyumStor oas i Egypten. Uttal: ay=diftong, u=långt o.
Fes, Fas, FezFezUttal: jfr franska è.
al-FiratEufrat 
Gabal/Gebel … Se Jabal.
Gaza, Ghazza(h)GazaA: Ghazzah, gh=tungrots-r.
Giza(h), Gizeh, Jizah,
al-Jizeh
Giza (NE)Uttal: g=egyptiskt uttal.
Hama(h), HamatHamahStad i Syrien. Betona den andra vokalen, a drar åt ä.
HebronHebronArabiska: al-Khalil.
HermonHermonbergetArabiska: Jabal ash-Shaykh.
Hims, HomsHomsStad i Syrien.
Hurghada(h), al-Ghardaqa(h)HurghadaArabiska: al-Ghardaqah. Arabiska: gh=tungrots-r.
-ia/-iah/-ie/-ieh/-ija/-ijja/-ije/-ijjeh/-iya/-iyah/-iyya/-iyyah-iyya(-iyyah)Ändelse, mycket vanlig i namn på samhällen. Ex: al-Iskandariyya. Stavning med e motsvarar uttalet i vissa dialekter. Standardarabiskan har a med uttal som drar åt ä. I det arabiska skriftspråket har e inget eget tecken.
Irbil, Arbela, Arbil, ErbilArbilKurdisk huvudstad i Irak. Uttal: långt i. (NE har Irbil).
Iskandariyya(h), al-IskandariyaAlexandriaI Egypten och Irak. Arabiska: al-Iskandariyyah.
Jabal, Jbal,Jebel …Gabal …-bergetJabal …(Gabal …)Jabal=berg, som första led. Kan övers till “X-berget”. Stavning med G motsvarar uttalet i Egypten.
Gabal KatrinaKatarinabergetBerg i Sinai.
Jabal abu Ghunaym
Jebel/Jbel abu Ghneim
Jabal abu GhunaymHeter på hebreiska Har Homa
Jedda(h), Jidda(h), DjeddaJiddaI Saudiarabien.
Jemen, YemenJemenStavning med J är etablerad. OBS att J ej uttalas dj.
Jeriko, JerichoJerikoArabiska: Ariha, betonat i.
JerusalemJerusalemArabiska: al-Quds.
Jouniah, JouniyehJuniyaKuststad i Libanon. Uttal: u=långt o.
Kabylien, Qabail, Qabylia, KabylieKabylienDel av Algeriet. Arabiska: al-Qabail.
Kairo, CairoKairoArabiska: al-Qahira.
Kana, Qana m flQanaBy i södra Libanon.
Karbala,al-KarbalaKarbalaUttal: långt slut-a avspeglar bortfall av ‘ (= konsonant som utgörs av glottalstopp), ä motsvarar a-ljuden bäst.
Kenitra, Qanitrah,al-QunaytiraI Marocko och Syrien. Uttalas helst “Konäitirä” med betoning på diftongen. Varianterna avspeglar olika uttal i dialekter: i Marocko endast i, i Syrien diftong.
al-Khader/Khadiral-KhadirOmstridd by nära Jerusalem. Uttal: kh=[x]
al-KhalilHebronArabisk form: al-Khalil.
Khan Younes/Younis, Khan Yunes/YunisKhan YunisFlyktingläger i Gaza. Uttal: kh=[x], u=långt o.
Khartoum, Khartum,al-KhartoumKhartumI Sudan, u=långt o. Uttal: kh=[x], u=långt o.
KirkukKirkukStad i Irak, u=långt o.
Kuwait, QuweitKuwaitAvviker från regeln om ay: etablerat med ai-stavning.
Latakia,al-Ladhaqiyya,al-LadhiqiyahLatakia (NE)I Syrien. Arabiskt uttal: första stavelsen lång och betonad, dessutom långt i.
Luxor, al-UqsurLuxorArabisk stavning: al-Uqsur.
Maan, Ma’anMaanI Jordanien. Dubbeltecknat a markerar bortfall av ayn som saknar sv motsvarighet. (‘, som betecknar glottal-stopp, är definitivt fel.) Två stavelser, den andra lång och drar åt ä-ljud.
Madina(h)
/Medina
Madina
/Medina
Madina betyder stad, vanligt som första led. Medina i Saudiarabien (en av de viktiga platserna i islam) är etablerad med e-stavning. I alla andra fall bör namnet skrivas med a. Det minskar risken att vi blandar ihop Profetens Medina och annan stad med snarlikt namn.
Manama(h),al-ManamahManamaBahrains huvudstad. Uttal: andra stavelsen är lång och betonad, a-ljuden drar åt ä.
Marakech, MarrakeshMarrakesh(ch=fransk stavning)
Marjayoun, MarjajunMarjayunStad i Libanon. Uttal: u=långt o.
Masqat, Musqat, Muscat, MuskatMasqatOmans huvudstad. Betonas på andra stavelsen.
masjid Betyder moské. Skriv alltså bara t ex al Nour-moskén, inte Masjid al Noor-moskén
Mecka, Makka(h), Mekka(h)MeckaArabiska: Makkah. NE: Mekka.
Medina(h),al-Madina(h)MadinaSe Madina. Endast Medina i Saudiarabien med e.
Meknes, MiknasMeknesUttal: Meknes.
Mocca(h), Mocha, Mocka, Mucha, (al-)MukhaMockaKaffestaden i Jemen. Arabisk form: al-Mukha, med långt slut-ä.
Mosul, al-Musil,al-MawsilMosulArabiska: al-Mawsil, men Mosul är känt i historisk litteratur. (Diftongen aw blir i vardagsspråk ofta å, därav varianterna.)
Nabatijeh,al-Nabatiyya(h)Nabatiyye(h)NabatiyyaI södra Libanon.
Nabatiyyat al-Fawqa Namn som slutar på -iyya(h) får ett hörbart slut-t i sammansättning. Godkänns i translittererad skrift.
Nablus, Nablis, NabulusNablusUttal: långt a, u=o.
Najaf, al-NajafNajafUttal: j=dj, a drar åt ä.
Nakoura(h), Naqura,al-Naqoura(h)an-Naqoura(h)NaquraStad i Libanon. Uttal: u=långt o.
Nawakshut, NouakchottNouakchottMauretaniens huvudstad, ch=etabl fransk stavning, brukas i administration och affärssammanhang.
Oran, Wahran, OuahranOranI Algeriet. Arabiska: Wahran. (NE har Ouahran.)
Ouargla, WarqalaWarqalaI Algeriet. (NE har Ouargla). Arabiska: Warqala.
Oued …Oued …Se Wadi.
Oum …Umm …Se Umm.
QanaKanaBy i södra Libanon.
Qatar, QuatarQatar 
Qumran,Wadi Qumran,Khirbat QumranQumranUttal: långt a betonas. Fyndplats för Dödahavsrullarna.
Qunitra(h), Kenitraal-Qunaytira(h)al-QunaytiraI Marocko och Syrien. Uttalas helst “Konäitirä” med betoning på diftongen. Varianterna avspeglar olika uttal i dialekter: i Marocko endast i, i Syrien diftong.
QustantinConstantineI Algeriet. Franskt uttal.
Quwayt, QuweitKuwaitEtablerad stavning av ay.
Ram Allah, RamallahRamallahArabiska: ram al-lah.
Rashidiyya(h), Rachidiye(h)RashidiyyaBetoning på båda i:na.
Ras/Ra’s/Ras …Ras …=huvud. Används om platser där ngt i naturen är mycket framträdande, t ex uddar. Översätts inte, eftersom det har vid betydelse. Uttal: tecknet ‘ står för glottalstopp, som i arabiska har en egen bokstav och är betydelseskiljande. Återges inte i normalskrift hos oss, men kan givetvis uttalas om det framgår av källtexten.
Riad, ar-RiyadhRiyadSaudiarabiens huvudstad. (NE har Riyadh.)
Saida, Sayda(h), SidonSaidaKuststad i Libanon, vanlig i nyhetsprosa. Avviker från regeln om ay-stavning av diftong.
Sana, SanaaSanaaLångt a avspeglar bortfall av konsonanten ayn.
as-Sawira(h)EssaouiraSe Essaouira.
SawhajSohagSe Sohag.
Sharm el-SheikhSharm el-SheikhArabiska: Sharm ash-Shaykh. Egyptisk turistort.
Shatt al-ArabShatt al-ArabGränsflod Irak-Iran. Versalt A betonas.
Sohag, Suhaj, SawhajSohagUttal: g=egyptiskt uttal. Diftongen aw uttalas ofta i vardagsspråk som å.
Sousse, SusahSousseI Tunisien.
Sulaimaniyya(h), Sulaymaniya(h), Suleimaniya(h)SulaymaniyyaTredje stavelsen lång, a-ljuden uttalas som ä.
SuezSuezArabiska: as-Suways.
Sur, Tyr, TyreTyrArabiska: Sur, långt o.
Taizz, Ta’izzTaizzI Jemen. Uttalet Tä-iss avspeglar bäst bortfall av kons som saknas i sv, undvik göra ai till diftong.
Tamanrasat, TamanrassetTamanrassetTredje stavelsen betonas.
Tigris/Digla(h)TigrisArabiska: Dijlah (j=dj).
Tizi OuzouTizi OuzouUttal: ou=o. Tizi betyder bergspass.
Tlemcen, TilimsanTlemcenStad i Algeriet. Tlemcen= etablerad fransk stavning. Uttal: Tilimschän, långt ä.
Tripoli, TripolisTripoliStavningen Tripoli har hävd i både Libanon och Libyen. Arabiska: Tarabulus. Av grekiskt ursprung: jfr Akropolis, Persepolis, Minneapolis m fl.
Tyr, Tyre, SurTyrI Libanon. Arabiska: Sur, långt o.
Um/Umm/Oum …Umm …Umm=mor. Vanligt som förled. Står självständigt och har även idiomatisk betydelse, ungefär “innehavare till.”
 (Oum …)På nordafrikanska kartor uppträder det som Oum. Rätt eller fel i dessa fall kan diskuteras, men med Umm (som alltid är rätt) är man på den säkra sidan.
Umm Durman,Oumdurman m flUmm DurmanStad i Sudan. Uttal: långt a betonas, u=o.
Wadi …Oued …Wadi …Vattendrag, flodbädd, dal. Ofta första led i ortnamn. Bör inte översättas, då ordet har vid betydelse.
 (Oued …)Stavningen Oued allmän på kartor över Nordafrika. (Av historiskt intresse: ordet är upphov till Guad- i spanska flodnamn.) Uttal: w= o-ljud, jfr eng.
Wadi HalfaWadi HalfaGränsort i Sudan.
Yemen, JemenJemenOBS att J inte uttalas dj.

KOMMENTARER

  • Det finns transkriptionsregler som används i vetenskapliga sammanhang, men dagspressen kan av tekniska skäl inte tillämpa det systemet. Listan ovan bygger på en förenkling av dessa regler: vi använder bara tecken som normalt brukas i svenskan. Full transkription ges i Nationalencyklopedin.
  • Namn på länder och huvudstäder får anses vara etablerade och tillåts därför avvika från reglerna.
  • Listan omfattar inte namn i Iran, som inte är ett arabland. Däremot återfinns namn i arabisktalande länder som är av t ex berbiskt ursprung.
  • Artikeln al- bör återges. /l/ assimileras till ett stort antal konsonanter och det minskar möjligheten att identifiera artikeln. Det är mycket vanligt i vårt icke-arabiska källmaterial, där den bestämda artikeln ofta inte utmärkts genom bindestreck.
  • En lista, tecken för tecken, över hur arabiska bokstäver återges i engelsk, fransk och tysk text – liknande den mycket spridda transkriptionsnyckeln för ryska – går inte att göra. Anledningen är att de västerländska språken inte transkriberar arabiska med samma precision. Exempel: när engelskan skriver sh i ett arabiskt ord kan det stå för antingen sje-ljud eller s+h som skilda ljud. dh/th/gh kan på samma sätt uttydas olika. Följ förlagan om namnet inte finns upptaget här. Vi får leva med att det blir fel ibland.

TT-språket får användas fritt. Det får citeras med angivande av källan.