Sök i TT-språket


 • Internationellt – några tips

  Några tips på termer och namn som används internationellt. Se även “Andra språk” där vi ger specifika rekommendationer.


 • Knepiga böjningar

  Här ges hjälp med knepiga ordformer. Hur skriva t ex meter, ordförande eller cappuccino i bestämd plural?


 • Siffror

  När skriver vi tal med siffror, när med bokstäver? Hur översätts engelskans billion? Hur skriver vi klockslag?


 • Skiljetecken

  Regler och exempel för kommatering, citattecken och liknande i nyhetstexter.


 • Engelska till svenska

  Skriv svenska uttryck i stället för att slentrianmässigt använda engelska varianter. Ord som låter snarlikt på engelska har dessutom ofta annan betydelse. Här finns mängder av…


 • EU

  Se upp med begreppen här! EU är långt ifrån en sammanhållen myndighet.


 • Islamtermer

  Använd svensk term när det finns. Men här ger vi en lista över många termer med förklaring och TT:s rekommenderade stavning.


 • Valutor

  Utländska valutor skrivs nästan alltid i singular. Här hittar du deras benämningar på svenska.

TT-språket får användas fritt. Det får citeras med angivande av källan.