Namn och titlar

Det är mycket viktigt att personnamn återges helt korrekt. Ett felaktigt skrivet namn signalerar slarv eller bristande respekt för den människa som intervjuats eller beskrivs och minskar också trovärdigheten för texten som helhet.

TT:s texter har stort genomslag och namnfel kan få stor spridning. Fråga därför i samband med intervjuer hellre en gång för mycket än för lite hur personen stavar sitt namn. Vid minsta oklarhet: fråga igen och bokstavera.

Utländska namn kan ibland ge svårigheter, i synnerhet om originalet skrivs med annat än vårt latinska alfabet. Några tips ges i avsnitten under “Andra språk”.


Titlar i namn

TT skriver titlar med gemen begynnelsebokstav: direktör Vestberg, utrikesminister Bildt, teaterchef Ekman, lord Nelson, president Obama.

Notera att af, de, von har gemen begynnelsebokstav även när de inleder en ny mening efter punkt. von Petersens, von Sydow, etcetera. Undantag: en del av den svenska släkten De Geer stavar sitt namn just så, liksom De la Gardie och Du Rietz.

Även utländska hederstitlar skrivs gement: mahatma Gandhi, Dalai lama.


Kungligt

Äldre historiska kungligheter i Sverige skrivs av TT med traditionell svensk stavning – Gustav Vasa, drottning Kristina, Gustav II Adolf, Karl XII, Karl XIV Johan – även om personerna själva skrev sina namn på annat sätt.

Från och med Oscar I skriver TT svenska kungligheter som de själva skrev eller skriver sina namn: drottning Victoria, Gustaf VI Adolf, drottning Louise, Carl XVI Gustaf. Prinsars och prinsessors privata namnstavning behålls: prins Gustaf, prinsessan Eugénie, prins Carl, prinsessan Christina, kronprinsessan Victoria, prins Carl Philip, prinsessan Madeleine.

Avlidna utländska regenters namn skriver TT av hävd med viss försvenskning: Ludvig XIV (inte Louis XIV), Viktor Emanuel (inte Vittorio Emanuele), Elisabet I. Sentida kungligheter i utlandet får dock behålla sin stavning: drottning Margrethe, drottning Elizabeth II, kung Juan Carlos.

TT-språket får användas fritt. Det får citeras med angivande av källan.