It-termer, sociala medier

TT har i huvudsak anslutit sig till Svenska datatermgruppens rekommendationer avseende stavningar, förkortningar och liknande för it-termer.

Gruppens råd och ofta uppdaterade ordlista finns att läsa på www.datatermgruppen.se

Vad gäller förkortningen av it avviker TT från datatermgruppen och har efter samråd med andra stora nyhetsredaktioner valt att skriva förkortningen med gemener. Uttrycket it har blivit ett etablerat ord i vardagsspråket. För att undvika missförstånd vid sammansättningar bör it följas av bindestreck: it-avdelning etc.

Uttrycken webbplats, sajt och hemsida kan samtliga förekomma i TT:s texter. 

Sedan mitten av 2010-talet skriver TT internet med gemen begynnelsebokstav, tidigare versal.

Vi använder e-posta och mejla som synonymer, däremot inte stavningarna mail och maila.

Vi skriver Twitter, Facebook och Instagram versalt. Vi normaliserar namn på e-handelsföretag och webbplatser som Blocket och Tradera.

Vi använder uttrycken Twittermeddelande/n och tweet/tweetar. Verbformen blir twittra. Även det längre lägga ut på Twitter kan förekomma. Vi använder inte verb bildade av Facebook och Instagram.

TT-språket får användas fritt. Det får citeras med angivande av källan.