TT-språket är en samling skrivregler, ord och begrepp till hjälp för alla som skriver. Reglerna är utformade för TT:s egna medarbetare, men de följs i stor utsträckning av svenska medier och av personer som gillar språk.


 • Versalt eller gement – några regler

  Stor eller liten bokstav? Se vilka regler som styr hur man skriver. Dessutom: exempellistor att söka i.


 • Allmänna skrivregler

  Skriv kort. Väck läsarens intresse. Tänk på den värdeladdning ord kan ha.


 • Myndigheter med mera – exempel A-Ö

  Stor eller liten bokstav på centrala myndigheter, statliga bolag, domstolar, organisationer med mera. Över 300 exempel!


 • Välj rätt ord

  Värdeladdade ord, luriga uttryck och andra fallgropar.


 • Ordformer

  TT skriver sade, inte sa. Men ska, inte skall. Se fler enkla tips här.


 • Förkortningar

  En vd i bestämd form? Genitiv för FN och Nato? Se här hur TT behandlar förkortningar.


 • Ordsnabben – exempel A-Ö

  Snabbsök hur TT Nyhetsbyrån skriver ett urval av ord och begrepp. En del av skrivningarna förklaras på andra håll i TT-språket.


 • Sammanskrivning och särskrivning

  Se lista på hur TT skriver ihop eller isär några vanliga uttryck.


 • Internationellt – några tips

  Några tips på termer och namn som används internationellt. Se även “Andra språk” där vi ger specifika rekommendationer.


 • Knepiga böjningar

  Här ges hjälp med knepiga ordformer. Hur skriva t ex meter, ordförande eller cappuccino i bestämd plural?

TT-språket får användas fritt. Det får citeras med angivande av källan.